WWW.HATICE.EU

Healthy Aging

Through Internet Counselling

in the Elderly

 

 

Collaborative project co-funded by the European Unions' Seventh Framework Programme (FP7, 2007-2013) under grant agreement No 305374.

flag European Union   logo FP7 Cooperation

 
In issue 3 of the Lancet Neurology a report by Tim Dehnel describes how The European Dementia Prevention Initiative (EDPI) that started in 2011 tries to overcome the encountered difficulties in dementia prevention trials. Within HATICE the first collaborative prevention trial after the launch of EDPI will take place. The lessons learned from current ongoing dementia prevention studies will be implemented.
go to: Dutch version, Finnish version

Amsterdam, 28-01-2013

Preventing dementia and cardiovascular disease via internet


Since early this month the AMC coordinates a European research project which was awarded a 5.8 million euro grant from the EU. The aim of the HATICE project is prevention of dementia and cardiovascular disease in the elderly. With this grant a new easily accessible internet platform for elderly will be developed, with readily available nurse-support.

Elderly people often have several health problems at the same time ('multi-morbidity'): From dementia to diabetes and the aftermath of a stroke. The most important risk factors for these conditions are well known: Sedentary lifestyle, overweight, smoking, high cholesterol and high blood pressure. Reducing these risks is the first step towards healthy aging.

go to: English version, Finnish version

Amsterdam, 29 januari 2013

Dementie en hartziekten voorkomen via de laptop

Sinds begin deze maand coördineert het AMC een Europees researchproject waarvoor de EU 5,8 miljoen euro subsidie heeft gegeven. Doel van het HATICE-project is de preventie van dementie en van hart- en vaatziekten bij ouderen. Met de subsidie wordt een nieuw laagdrempelig internetplatform voor ouderen ontwikkeld, gecombineerd met ondersteuning door verpleegkundigen.

Oudere mensen hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen tegelijk ('multimorbiditeit'): van dementie tot suikerziekte en de naweeën van een beroerte. De belangrijkste risicofactoren voor die aandoeningen zijn bekend: weinig bewegen, overgewicht, roken, hoog cholesterol en een hoge bloeddruk. Gezond oud worden begint met het verminderen van deze risico's.

go to: English version, Dutch version


Itä-Suomen yliopisto, 28.1.2013

Internet apuna dementian ja verisuonitautien ehkäisyssä

Neljän eurooppalaisen yliopiston EU-hanke selvittää, voidaanko iäkkäiden muistisairauksien ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin vaikuttaa hyödyntämällä informaatioteknologiaa. Hankkeessa kehitetään iäkkäille sopiva internet-foorumi, joka yhdessä hoitajan tuen kanssa edistää muistisairauksien ja verisuonitautien riskitekijöiden hallintaa.

EU rahoittaa viisivuotista Healthy Aging Through Internet Counseling in the Elderly- eli HATICE-hanketta 5,8 miljoonalla eurolla, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on miljoona euroa.