WWW.HATICE.EU

Healthy Aging

Through Internet Counselling

in the Elderly

 

 

Collaborative project co-funded by the European Unions' Seventh Framework Programme (FP7, 2007-2013) under grant agreement No 305374.

flag European Union   logo FP7 Cooperation

 
go to: English version, Dutch version


Itä-Suomen yliopisto, 28.1.2013

Internet apuna dementian ja verisuonitautien ehkäisyssä

Neljän eurooppalaisen yliopiston EU-hanke selvittää, voidaanko iäkkäiden muistisairauksien ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin vaikuttaa hyödyntämällä informaatioteknologiaa. Hankkeessa kehitetään iäkkäille sopiva internet-foorumi, joka yhdessä hoitajan tuen kanssa edistää muistisairauksien ja verisuonitautien riskitekijöiden hallintaa.

EU rahoittaa viisivuotista Healthy Aging Through Internet Counseling in the Elderly- eli HATICE-hanketta 5,8 miljoonalla eurolla, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on miljoona euroa.

Vanhukset ovat usein monisairaita. Heillä voi olla samanaikaisesti useita terveysongelmia, kuten muistiongelmat, diabetes, sydänsairaudet ja aivoverenkiertohäiriöt. Liikunnan puute, ylipaino, korkea kolesteroli, korkea verenpaine ja tupakointi ovat yleisiä riskitekijöitä. Näiden riskien pienentäminen on ensimmäinen askel kohti tervettä ikääntymistä.

Tällä hetkellä ei tiedetä, millä keinoilla iäkkäitä voitaisiin tehokkaimmin motivoida sitoutumaan terveellisempään elämäntapaan. HATICE-hankkeen tarkoitus on tuottaa asiasta uutta tietoa.

Hankkeessa toteutetaan satunnaistettu kontrolloitu potilastutkimus, jossa selvitetään internet-pohjaisen tukipalvelun toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutusta sydän- ja verisuonitautien ja dementian ehkäisyssä. Hankkeessa kehitetään vuorovaikutteinen internet-foorumi, joka tukee ikäihmisiä sairauksien riskitekijöiden vähentämisessä. Ohjaus ja motivointi räätälöidään kunkin osallistujan yksilöllisiin tarpeisiin. Tutkimushoitaja pitää aktiivisesti yhteyttä osallistujiin puhelimen, sähköpostin, chatin tai Skypen välityksellä.

Tutkimuskonsortiossa on mukana neljä yliopistoa: Itä-Suomen yliopisto, Amsterdamin Akateeminen lääketieteen keskus AMC, Karoliininen instituutti Ruotsista, Ranskan terveyden ja lääketieteen tutkimuslaitos INSERM / Toulousen yliopisto ja Cambridgen yliopisto. Yrityspartnereina ovat informaatioteknologia-alan yritykset Novapten ja Vital Health Software. Hanketta koordinoi AMC.

Euroopassa on käynnissä kolme suurta dementian ehkäisytutkimusta. Nämä ovat FINGER-tutkimus Suomessa, preDIVA-tutkimus Alankomaissa ja MAPT-tutkimus Ranskassa. Vuonna 2009 käynnistyneessä FINGER-tutkimuksessa on mukana 1200 tutkittavaa, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä. He osallistuvat kaksi vuotta kestävään monimuotoiseen interventioon. FINGERissä tutkitaan, estävätkö liikunta, oikea ravinto, verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinta ja aivojumppa kognitiivista heikkenemistä.

HATICE-hankkeessa hyödynnetään kokemuksia ja analysoidaan tietoa näistä kolmesta meneillään olevasta tutkimuksesta. Näin voidaan tehdä johtopäätöksiä laajasta 6400 tutkittavan aineistosta. Tietoa käytetään kehitettäessä uusia, helposti saatavilla olevia internet-pohjaisia ratkaisuja ja järjestelmiä.

Lisätietoa: Professorit Hilkka Soininen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 040 573 5749 ja Miia Kivipelto This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +46739940922